Termeni și condiții

Utilizarea produselor și serviciilor oferite de www.hailamuntebran.ro se aplică fiecărui utilizator în parte și presupune acceptarea în totalitate și a termenilor și condițiilor de mai jos.

Accesul și utilizarea site-ului www.hailamuntebran.ro sunt gratuite și au scopul de a oferi utilizatorilor, repede și ușor, informațiile necesare.

Informații despre site

Site-ul www.hailamuntebran.ro este proprietatea SC FUNKY DAM TRAVEL SRL, identificată prin J08/620/2013 și CUI RO31524943, cu sediul în jud. Bv, com. Bran – sat Bran, strada Ciubotea nr.8, denumită întocmai pe parcursul acestor Termeni și Condiții. Coordonate de contact:

telefon: +40755131078

email: travel.funkydam@gmail.com website: www.hailamuntebran.ro

Termeni generali

www.hailamuntebran.ro include: texte, imagini, baze de date, servicii, logo-uri, reclame și constituie “conținutul” site-ului menționat, care este proprietatea companiei SC FUNKY DAM TRAVEL SRL.

SC FUNKY DAM TRAVEL SRL își rezervă dreptul, unilateral, de a schimba, corecta, modifica, adăuga și/ sau retrage prezenții termeni, fără a anunța în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare în momentul publicării lor pe www.hailamuntebran.ro. Totodată, SC FUNKY DAM TRAVEL SRL poate limita accesul la site sau la anumite facilități din site, poate aduce limitări anumitor IP-uri, fără notificări și fără vreo răspundere.

Utilizarea conținutului site-ului

Informațiile prezente pe www.hailamuntebran.ro sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

Puteți transmite ori tipări conținutul site-ului www.hailamuntebran.ro pentru folosința dumneavoastră personală sau a terților, fără a solicita sau obține beneficii comerciale.

 

Altfel, sunt interzise:

 • modificarea, publicarea, transmiterea, transferul, vânzarea, distribuția de materiale realizate prin reproducerea, afișarea sau modificarea conținutului www.hailamuntebran.ro fără obținerea acordului prealabil al SC FUNKY DAM TRAVEL SRL

 • îndepărtarea sau ascunderea însemnului care marchează dreptul de autor al www.hailamuntebran.ro conținutului siteului

 • reproducerea conținutului www.hailamuntebran.ro și trimiterea acestuia către alte website-uri, servere ori mijloace de stocare a informației

 • preluarea, prelucrarea, reproducerea și folosirea informațiilor obținute prin intermediul www.hailamuntebran.ro în scopuri comerciale.

  Este interzisă orice utilizare a conținutului www.hailamuntebran.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email travel.funkydam@gmail.com.

  Drepturi de autor

  Conținutul www.hailamuntebran.ro este proprietatea SC FUNKY DAM TRAVEL SRL

  și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oricăror date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe aparținând www.hailamuntebran.ro , fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept, se pedepsește conform legilor în vigoare.

  Conținutul www.hailamuntebran.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis fără permisiunea anterioară scrisă a reprezentanților SC FUNKY DAM TRAVEL SRL.

  Informațiile oferite prin intermediul site-ului & protecția datelor cu caracter personal

  Dacă sunteți vizitator al oricăruia dintre site-urile Hai La Munte Bran sau interacționați în orice fel cu oricare dintre paginile noastre de socializare, vă informăm că există posibilitatea ca unele dintre datele dvs. cu caracter personal sa fie prelucrate.

  La accesarea site-ului nostru, aveți posibilitatea de a completa formularul de rezervare cu datele dvs. cu caracter personal, aceasta urmând a fi considerată exprimarea liberă, informată și neechivocă a consimțământului dvs. privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către SC FUNKY DAM TRAVEL SRL. În conformitate cu cerințele Legii nr.

  190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, SC FUNKY DAM TRAVEL SRL.

  se angajează să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în cele de mai jos, datele cu caracter personal pe care le prelucrează.

  De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că aveți posibilitatea de a va exercita la orice moment oricare dintre drepturile prevăzute de legislația aplicabilă, printre acestea

  regăsindu-se și dreptul de opoziție față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, caz în care vom opera la ștergerea tuturor datelor dvs.personale din baza noastră de date.

  Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea www.hailamuntebran.ro și la protecția utilizării, ne puteți contacta prin intermediul secțiunii “Contact” din site.

  Datele cu caracter personal colectate ca urmare a accesării site-ului www.hailamuntebran.ro nu sunt oferite către terți fără consimțământul dumneavoastră expres și prealabil. Statisticile privind traficul utilizatorilor site-ului, ce ar putea fi oferite către terți sau către site-uri partenere, vor fi furnizate doar ca ansamblu de date, cumulate și neutre, nefiind astfel inclusă nicio informație ce ar putea duce la identificarea sau ar putea face identificabilă orice persoana ce accesează site-ul mai sus menționat.

  Scopurile în care SC FUNKY DAM TRAVEL SRL poate utiliza datele cu caracter personal, prelucrate în baza consimțământului liber acordat, pot fi:

 • în scopul soluționării cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către persoanele ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate de Hai La Munte Bran;

 • în scopul realizării de studii de piață și de produs și pentru marketingul aferent produselor și serviciilor www.hailamuntebran.ro, prin contactarea (prin intermediul mijloacelor și căilor de comunicare puse la dispoziția Hai La Munte Bran) a

  persoanelor ale căror date ar putea fi prelucrate în legătură cu alte oferte de produse și servicii aparținând SC FUNKY DAM TRAVEL SRL (în afara de cazul în care ați făcut o cerere scrisă de a nu fi contactat în acest sens)

 • în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor și a altor beneficii, precum și pentru satisfacerea altor cereri sau cerințe pe care persoanele le-ar putea avea în legătură cu programele de recompensare a clienților sau alte programe similare.

  Drepturile utilizatorilor:

  • dreptul la informare – are în vedere informarea, conform prevederilor legale aplicabile, a persoanelor ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate;

  • dreptul de acces – are în vedere posibilitatea dvs. de a solicita accesul la datele colectate de la/ despre dvs, inclusiv posibilitatea de a solicita o copie a datelor cu caracter personal ce ar putea fi prelucrate;

  • dreptul la actualizare/ rectificare – implică posibilitatea de a solicita rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete;

  • dreptul la ștergere (“dreptul de a fi uitat”) – implică dreptul de a solicita, în anumite circumstanțe, ca datele dvs. cu caracter personal ce ar putea fi prelucrate să fie șterse din înregistrările noastre;

  • dreptul de a restricționa procesarea – implică posibilitatea, în anumite circumstanțe, de restricționare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;

  • dreptul de a se opune procesării – implica dreptul ca, în anumite condiții, să vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (e.g. marketing direct);

  • dreptul de a se opune prelucrării automate – implică dreptul de a vă opune oricărei procesări automate a datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv profilării, precum și posibilitatea de a va opune față de decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, drept ce poate fi exercitat ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice ce afectează sau pot afecta în mod semnificativ persoanele ale căror date cu caracter personal ar putea fi prelucrate;

  • dreptul la portabilitatea datelor – implică dreptul de a obține datele dvs. cu caracter personal într-un format adecvat sau, dacă este posibil, dreptul transferului direct al datelor către un alt operator;

  • dreptul de a depune o plângere – implică dreptul de a depune o plângere, în fața unei autorități de supraveghere, solicitând sprijinul acesteia, precum și dreptul la alte căi de atac administrative sau judiciare;

  • dreptul de a vă retrage consimţământul – implică dreptul de a retrage, la orice moment și într-un mod cât mai facil posibil, orice acord acordat cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

  Orice notificare in sensul exercitarii oricaruia dintre drepturile mai sus menționate va fi transmisă via e-mail la adresa travel.funkydam@gmail.com.

  În situația în care consimțământul acordat în vederea prelucrării datelor cu caracter personal este retras, o posibila consecință a exercitării acestui drept poate consta în imposibilitatea accesării unei părți din conținutul www.hailamuntebran.ro, întrucât unele dintre funcționalitățile acestuia nu pot fi accesate fără a implica și prelucrarea de date cu caracter personal.

  Orice încercare de a accesa datele personale ce ar putea fi prelucrate de Hai La Munte Bran, precum și orice încercare de a modifica conținutul www.hailamuntebran.ro sau de a

  afecta performanțele serverului pe care rulează aceasta va fi considerată drept tentativă de fraudare a site-ului și va fi tratată conform legilor în vigoare.

  Limitarea răspunderii

  SC FUNKY DAM TRAVEL SRL nu este răspunzătoare pentru niciun fel de pagube, directe sau indirecte, rezultate din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor www.hailamuntebran.ro;

 • declarații/ acțiuni ale unei terțe părți asupra serviciilor www.hailamuntebran.ro;

 • orice alte probleme legate de serviciile oferite de www.hailamuntebran.ro.

  În condițiile în care considerați ca un anumit material aflat pe site, postat de către terți sau utilizatori, încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa travel.funkydam@gmail.com..

  www.hailamuntebran.ro este oferit în această formă fără alte garanții. SC FUNKY DAM TRAVEL SRL nu este și nu poate fi responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilități sau alte defecte ale www.hailamuntebran.ro sau ale conținutului acestuia.

  Drept aplicabil

  Termenii și Condițiile prezente, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestora sau din accesarea/ funcționarea/ disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba folosită pentru Termeni și Condiții este limba română. În caz de litigiu numai instanțele românești vor fi considerate competențe. Utilizatorul site-ului acceptă să adere la acești Termeni și Condiții.

  Utilizatorul site-ului www.hailamuntebran.ro confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții. Utilizarea www.hailamuntebran.ro de către client implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

  Suspendarea accesului

  www.hailamuntebran.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale/

  Schimbări ale site-ului

  www.hailamuntebran.ro își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său.

  Anumite părți ale conținutului publicat pe www.hailamuntebran.ro pot să fie furnizate de terțe persoane cu care www.hailamuntebran.ro are relații contractuale în acest sens, cu respectarea drepturilor și obligațiilor menționate în secțiunile 4 și 11. De asemenea, în interiorul conținutului www.hailamuntebran.ro pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. www.hailamuntebran.ro nu este responsabil în nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, www.hailamuntebran.ro nu este responsabil de conținutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

  Modificarea prezentei secțiuni de termeni și condiții

  www.hailamuntebran.ro își rezervă dreptul să schimbe acești termeni, modificând versiunea și data adoptării noului regulament fără îndeplinirea unor alte formalități. Atunci când acești

  termeni se vor modifica, www.hailamuntebran.ro vă va putea notifica, conform celor menționate în secțiunile 4 și 11, prin intermediul emailului sau pe alte canale și prin publicarea în prima pagina a site-ului a unui link care face trimitere la noua formă a prezentului document.

  Confidențialitate

  Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră, date ce ar putea fi prelucrate ca urmare a accesării de către dvs. a site-ului www.hailamuntebran.ro, sau ca urmare a transmiterii acestora prin poșta electronică sau prin altă modalitate către Hai La Munte Bran vor fi prelucrate în conformitate cu cele menționate la secțiunile 4 și 11 (accesul se face prin www.hailamuntebran.ro). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

  Protecția datelor cu caracter personal

  Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

  SC FUNKY DAM TRAVEL SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul acestor Termeni și Condiții.

  SC FUNKY DAM TRAVEL SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/ prelucra datele personale în deplina conformitate cu prevederile legale incidente, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

  Datele dvs. cu caracter personal pot fi colectate în mod direct, în baza acordului/ acceptului dumneavoastră, oferit cu bună știință și din proprie inițiativă, la solicitarea SC FUNKY DAM TRAVEL SRL (de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate), prin participarea la tombole și concursuri etc.

  Utilizarea acestui website dar și a altor website-uri SC FUNKY DAM TRAVEL SRL de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi și Condițiilor generale, tehnice și de participare ale SC FUNKY DAM TRAVEL SRL.

  Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii acestui document, vă rugăm să nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau optați pentru nefurnizarea datele dvs. cu caracter personal. În această situație însă, este însă posibil ca anumite servicii să nu mai poată fi accesate.

  SC FUNKY DAM TRAVEL SRL va prelucra datele dumneavoastră personale în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

  Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

  Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității SC FUNKY DAM TRAVEL SRL www.hailamuntebran.ro vă poate solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării, integrală sau parțială, a serviciilor SC FUNKY DAM TRAVEL SRL.

  Prin furnizarea datelor personale de către dvs., cu scopul și în vederea accesării serviciilor SC FUNKY DAM TRAVEL SRL, vă exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la posibilitatea Hai La Munte Bran de a vă prelucra datele cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE).

  În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes sau scop legitim al SC FUNKY DAM TRAVEL SRL, respectiva prelucrare a datelor cu caracter personal va înceta. De asemenea, în măsura în care doriți, vă puteți exercita drepturile specifice, prevăzute la secțiunea 4, în sensul retragerii consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor.

  Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

  Datele dvs cu caracter personal pot fi prelucrate în următoarele scopuri:

 • marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;

 • dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor;

 • gestionarea relațiilor cu clienții și comunicarea comercială cu aceștia prin orice mijloc de comunicare;

 • îndeplinirea obligațiilor legale în cazul unor incidente;

 • comunicarea cu organismele/ autoritățile/ instituțiile publice sau de interes public;

 • activități de audit și control/ supraveghere;

 • arhivare, scopuri statistice;

SC FUNKY DAM TRAVEL SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Atunci cand veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea SC FUNKY DAM TRAVEL SRL, vă puteți dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau

„Unsubscribe”.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor sale, SC FUNKY DAM TRAVEL SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților SC FUNKY DAM TRAVEL SRL, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/ convențional al dvs vă veți exercita dreptul de opoziţie/ de ștergere (cu excepția situației în care SC FUNKY DAM TRAVEL SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim, caz în care prelucrarea datelor va putea continua și ulterior). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în

scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/ convențional nu veți exercita dreptul de opoziţie/ de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către SC FUNKY DAM TRAVEL SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale Societății și/ sau de prevederile legale incidente, și/ sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră? Pentru a evita prelucrarea nelegală ori neautorizată, distrugerea, pierderea accidentală sau divulgarea datelor dvs. cu caracter personal, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a asigura protectia acestora.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi însă niciodată garantată. În timp ce SC FUNKY DAM TRAVEL SRL depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile SC FUNKY DAM TRAVEL SRL.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, astfel cum acestea au fost prezentate în secțiunea 4, respectiv în prezenta secțiune, și anume: dreptul de acces, dreptul la informare, dreptul la actualizare/ rectificare, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat, dreptul de a depune o plângere. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment în formă scrisă, adresată SC FUNKY DAM TRAVEL SRL, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului acordat anterior retragerii acestuia.

De asemenea, aveți dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către SC FUNKY DAM TRAVEL SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulară, cu excepția cazurilor în care SC FUNKY DAM TRAVEL SRL demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, SC FUNKY DAM TRAVEL SRL este indreptățită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document confirmați că ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către SC FUNKY DAM TRAVEL SRL poate constitui un element determinant pentru accesarea serviciilor oferite de SC FUNKY DAM TRAVEL SRL și/ sau derularea activității comerciale/ contractuale.

Cum vă puteți exercita drepturile?

Pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile menționate, vă puteți adresa reprezentantului SC FUNKY DAM TRAVEL SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail:

travel.funkydam@gmail.com sau la următoarea adresă de corespondență: jud. Bv, com. Bran – sat Bran, strada Ciubotea nr.8. Aceste prevederi pot suferi modificări/ actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-urilor SC FUNKY DAM TRAVEL SRL prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea.

Prezentul set de Termeni și Condiții a fost actualizat la data de 19 Martie 2022.